Te Toi Ahorangi is the Toi Ora Strategy determined by Te Rūnanga Hauora o Te Moana a Toi (Te Rūnanga), the mandated Te Tiriti o Waitangi partner of the Bay of Plenty District Health Board (BOPDHB). Inspired, driven and led by tangata whenua, Te Toi Ahorangi affirms our unified vision, voice and intention to drive toward a whole-of-system transformation to Toi Ora that will improve the wellbeing of the 56,490 Māori who live in Te Moana a Toi. Toi Ora is our vision. Toi Tū is our mission.   

Te Toi Ahorangi 2030 sets a clear direction for tangata whenua and the BOPDHB to achieve Toi Ora, flourishing descendants of Toi – the shared vision of the seventeen iwi of Te Rūnanga. This strategy is a reflection and extension of significant collaboration and mahitahi efforts undertaken to develop He Pou Oranga Tangata Whenua (Te Rūnanga Hauora Māori o Te Moana a Toi, 2007). He Pou Oranga Tangata Whenua is reignited in this strategy, anchoring the ecological and spiritual nature of a tangata whenua worldview at the forefront of our thinking, planning, funding and decision-making.

%

Making up 25 percent of the total Bay of Plenty population, the wellbeing of tangata whenua is integral to the prosperity of our entire region. By 2030, Te Moana a Toi will look very different. We will be determined in our pursuit of oranga ake, oranga mokopuna, oranga whānau, oranga ngākau and oranga tikanga.

Ka kitea te ekenga o ā mātau kaupapa i te pai haere ake o te ora o tō tātau iwi. Ko ngā rongoā me ngā ara ki te Toi Ora kei roto i ngā ringaringa o ngā whānau, hapū me ngā iwi. Ka taea e mātau te pūnaha te takahuri, engari ko te tino takahuritanga me mātua tutuki i roto kē i ngā whānau. Mā rātau e poipoi ā tātau kaumoana o āpōpō. Toi tū te tini o Toi!

Te Toi Ahorangi Strategy

Te Reo Version

English Version